2265/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2265/QĐ-UBND
Thu hồi đất tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, cho Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thương mại 68 thuê (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư Trụ sở làm việc và Dịch vụ thương mại
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2265_signed.pdf
 Trở về trang trước