4814/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4814/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Nhà máy ô tô VEAM - Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
Ngày ban hành 09/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT533338597-11-20201604744077987_thinv_08-11-2020-11-29-30_signed.pdf
 Trở về trang trước