1396/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1396/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày ban hành 28/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT635703586-4-20211619540520713_tuandm_28-04-2021-08-06-04_signed.pdf
 Trở về trang trước