16/KH-UBND
Chi tiết văn bản
16/KH-UBND
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/01/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh16_signed.pdf
 Trở về trang trước