627/QĐ-BĐD
Chi tiết văn bản
627/QĐ-BĐD
Giao chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2021 cho các Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT714289741-2-20211613747381831_thinv_21-02-2021-22-25-52_signed.pdf
 Trở về trang trước