97/GP-UBND
Chi tiết văn bản
97/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân
Ngày ban hành 21/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp97_signed.pdf
 Trở về trang trước