141/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
141/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Hà Tiến quản lý để thực hiện dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 10/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT572378854-12-20211640603462861tungct28.12.2021_10h07p51_giangld_09-01-2022-04-11-48_signed.pdf
 Trở về trang trước