17482/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17482/UBND-CN
V/v triển khai thực hiện Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262990242-11-20231700195529532_(hieulv)(18.11.2023_10h26p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước