8693/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8693/UBND-NN
Giao tham mưu Đề xuất các nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 09/07/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8693_signed.pdf
 Trở về trang trước