8123/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8123/UBND-THKH
Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH ĐT&TM Lộc Phát về việc bổ sung mục tiêu đầu tư của Trung tâm dịch vụ kinh doanh hàng tiểu thủ công nghiệp và đồ gỗ xuất khẩu tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT408473858-6-20211623151959122_(tungct)(10.06.2021_15h34p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước