29/GP-UBND
Chi tiết văn bản
29/GP-UBND
Cấp phép cho Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương, địa chỉ tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 19/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT805818966-3-20241710730331409_(giangld)(18.03.2024_16h56p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước