8920/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8920/UBND-CN
Giao tham mưu chấp thuận đấu nối dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và công viên vui chơi giải trí vào Đại lộ Nam sông Mã
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT779557185-6-20221655803363827_chiennv_22-06-2022-08-56-32_signed.pdf
 Trở về trang trước