6576/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6576/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Định An tại Công văn số 0505/CV - ĐA ngày 05/05/2022
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT535245166-5-20221652256821347trangnt11.05.2022_16h55p09_trangnt_12-05-2022-13-27-01_signed.pdf
 Trở về trang trước