3675/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3675/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần thương mại Đức Lộc thuê đất để tiếp tục khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát số 41 xã Quý Lộc, huyện Yên Định.
Ngày ban hành 08/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT863665484-9-20201599527921649chanth08.09.2020_08h20p53_quyennd_08-09-2020-09-06-38_signed.pdf
 Trở về trang trước