614/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
614/QĐ-UBND
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình: xây dựng đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - KKT Nghi Sơn và đoạn đường ven biển từ cầu Sơn Hải đến cầu Lạch Bạng 2, thuộc dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT139279946-2-20211613561324360_thinv_18-02-2021-22-40-42_signed.pdf
 Trở về trang trước