2112/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
2112/UBND-CNTT
Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 25/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2112.signed.pdf
 Trở về trang trước