13773/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13773/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng dự án: Trung tâm thương mại đại siêu thị EB, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT376379953-9-20231694659726178_liemmx_18-09-2023-11-21-09_signed.pdf
 Trở về trang trước