5/2020/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/01/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d05.signed.pdf
 Trở về trang trước