16652/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16652/UBND-NN
Hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT513822610-11-20201606375912497_(trangnt)(26.11.2020_20h56p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước