247/GP-UBND
Chi tiết văn bản
247/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) cho Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh
Ngày ban hành 01/12/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT997821705-11-20211638260660693_(giangld)(30.11.2021_17h35p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước