62/2006/NQ-HĐND62
Chi tiết văn bản
62/2006/NQ-HĐND
Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ62.doc
 Trở về trang trước