16/CT-UBND
Chi tiết văn bản
16/CT-UBND
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Ngày ban hành 04/09/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct16_signed.pdf
 Trở về trang trước