14008/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14008/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Định.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT907067811-9-20221663057913235_tuandm_21-09-2022-17-46-13_signed.pdf
 Trở về trang trước