677/UBND-CN
Chi tiết văn bản
677/UBND-CN
Đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT512752770-1-20221641956275221_liemmx_13-01-2022-08-42-53_signed.pdf
 Trở về trang trước