103/BC-UBND
Chi tiết văn bản
103/BC-UBND
Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
Ngày ban hành 02/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT397566406-7-20201593589458142chanth01.07.2020_15h43p08_quyennd_01-07-2020-16-00-58_signed.pdf
 Trở về trang trước