3/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/CĐ-UBND
Công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới (cơn bão số 2)
Ngày ban hành 05/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd3_signed.pdf
 Trở về trang trước