670/UBND-NN
Chi tiết văn bản
670/UBND-NN
Giao triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT348495789-1-20221641957222147_(tungct)(13.01.2022_07h40p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước