4837/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4837/QĐ-UBND
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Đống Cao xã Nga Yên để thực hiện dự án mở rộng và tôn tạo Chùa Đống Cao tại xã Nga Yên
Ngày ban hành 10/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT159570059-10-20201603866688507trangnt09.11.2020_19h18p30_quyennd_09-11-2020-21-44-44_signed.pdf
 Trở về trang trước