4986/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4986/QĐ-UBND
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Sỹ Diến, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT884186926-11-20201605575500352_(xungnd)(19.11.2020_17h36p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước