929/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
929/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản và xây dựng Đức Minh chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu kết hợp khu thương mại dịch vụ Đức Minh tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 22/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT271361404-3-20211615765413215_(giangld)(19.03.2021_16h55p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước