598/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
598/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT827052598-2-20211613544422874_thinv_18-02-2021-11-02-47_signed.pdf
 Trở về trang trước