6700/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6700/UBND-KTTC
Giao nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT172798005-5-20241715651808887_(hoangmc)(14.05.2024_16h29p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước