10498/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10498/UBND-CN
Xin nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng tạ xã An Nông, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10498.signed.pdf
 Trở về trang trước