5291/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
5291/UBND-CNTT
V/v phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT, Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ngày ban hành 29/04/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm GiaoTrienKhai_TT0708-2020_BTTTT_signed_(thinhnd)(28.04.2020_17h02p22)_signed_signed_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước