3188/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3188/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT237206863-9-20221663829260973_(giangld)(22.09.2022_14h59p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước