8078/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8078/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phối hợp thu NSNN, quyết toán thu - chi NSNN năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT380288592-6-20211623227585835_(tungct)(10.06.2021_09h11p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước