1927/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1927/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống và sản xuất nước uống đóng chai của Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT309879766-6-20211622708415004tungct05.06.2021_09h08p39_thinv_06-06-2021-22-13-40_signed.pdf
 Trở về trang trước