18611/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18611/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT476167126-11-20211637651017775_(trangnt)(24.11.2021_15h11p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước