10540/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10540/UBND-THKH
Tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4012/STC-TCDN ngày 08/7/2021.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT546539628-7-20211626746989011_(hoangmc)(21.07.2021_07h35p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước