81/BC-UBND
Chi tiết văn bản
81/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/06/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc81_signed.pdf
 Trở về trang trước