1987/UBND-TD
Chi tiết văn bản
1987/UBND-TD
Trả lời ông Trịnh Đức Kháng ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT766525897-2-20241707294115577_(hieulv)(07.02.2024_16h26p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước