84/GP-UBND
Chi tiết văn bản
84/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) (BVĐK khu vực Ngọc Lặc)
Ngày ban hành 24/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT697190798-7-20231689841521610_(giangld)(24.07.2023_09h25p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước