3047/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3047/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT618654893-7-20201595996904279chanth29.07.2020_13h06p48_quyenpd_31-07-2020-09-29-38_signed.pdf
 Trở về trang trước