8102/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8102/UBND-THKH
Giao triển khai Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT868636780-6-20211623234103387_(trangnt)(10.06.2021_15h23p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước