16006/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16006/UBND-VX
Giao góp ý cho dự thảo Đề án xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030 và dự thảo Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030 của Hội Khuyến học Việt Nam
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT637508161-10-20211634010308344_(thihv)(12.10.2021_16h17p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước