0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
14900/UBND-NN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020
14902/UBND-NN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhXây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025
14909/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai Quyết định số 4359/QĐ-BYT ngày 20/10/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
14912/UBND-CN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động của cụm liên kết ngành công nghiệp
14919/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình Trường Mầm non Trung Tiến, huyện Quan Sơn
14923/UBND-CN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhLập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang Thọ Cửu, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
14924/UBND-NN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị xin phê duyệt điều chỉnh vùng cấp nước sinh hoạt của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Hóa
14926/UBND-CN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu chủ trương lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14929/UBND-CN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, giải quyết đề nghị tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới kết hợp thương mại dịch vụ tổng hợp phía Tây thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương
14934/UBND-NN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
14938/UBND-CNTT23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng dự án: Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa
14940/UBND-NN23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham gia phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
14946/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
14947/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 2855/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14948/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao nghiên cứu và triển khai thực hiện Văn bản số 1422/TTg-KGVX ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
14949/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Sông Mã tại Công văn số 152/CV-SM ngày 15/10/2020
14950/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết đề nghị của Hội Khuyến học tỉnh tại Công văn số 116/KH-HKH-TH ngày 16/10/2020
14953/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy nước sạch sinh hoạt tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thanh Hóa
14956/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhXây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
14957/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhHọp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021
14958/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhGóp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc DTTS lần thứ II
14959/UBND-VX23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhRà soát danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số
14968/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Công văn số 5519/BNV-CQĐP ngày 21/10/2020 của Bộ Nội vụ
14969/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham mưu giải quyết đề nghị của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tại Công văn số 232/HCC-HCQT ngày 16/10/2020
14970/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Hà Trung tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 19/10/2020
14971/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc huyện Bá Thước
14972/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Đa khoa Như Xuân
14973/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định
14974/UBND-THKH23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân
14961/UBND-TD23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhTrả lời bà Trần Thị Quế, thôn Thành Tiến, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa