0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2270/UBND-CN22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH thương mại Cường Giang tại Công văn số 02/CV-CG ngày 19/02/2024
2274/UBND-CN22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ.
2278/UBND-CNTT22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhV/v gia hạn thời gian cập nhật Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số
2280/UBND-VX22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2281/UBND-VX22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Quyết định số 135/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2282/UBND-KTTC22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới
2283/UBND-CN22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh vào ĐT.526 tại Km2+800 (P), xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc
2285/UBND-CN22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhTập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.
2287/UBND-THKH22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 583/TTr-SGDĐT ngày 19/02/2024
2288/UBND-THKH22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 19/02/2024
2289/UBND-THKH22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhVề việc cung cấp thông tin đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.
2290/UBND-VX22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, đề xuất ý kiến về nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích thắng cảnh Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
2291/UBND-VX22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai Quyết định số 388/QĐ-BYT ngày 20/02/2024 của Bộ Y tế.
2292/UBND-KTTC22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị.
2293/UBND-CNTT22/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực an toàn thông tin mạng
2201/UBND-VX21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai, thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nhọc, độc hại, nguy hiểm
2202/UBND-VX21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện các nhiệm vụ, khuyến nghị tại Thông báo số 115/TB-BGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2203/UBND-VX21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhV/v giao báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2023.
2204/UBND-VX21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai Sổ tay hướng dẫn thực hiện một số hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.
2199/UBND-THKH21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050
2205/UBND-CN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhV/v giao tiếp tục cung cấp thông tin tham dự Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh.
2206/UBND-CN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết đề nghị gia hạn Hợp đồng đầu tư dự án Khu xen cư số 03+04 phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
2207/UBND-KSTTHCNC21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhV/v thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024.
2208/UBND-CN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu chủ trương Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
2209/UBND-CN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng.
2210/UBND-CN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
2212/UBND-NN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhV/v giao tổ chức phổ biến và tham mưu triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024.
2213/UBND-NN21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao rà soát, hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021-2025) tỉnh Thanh Hoá và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện.
2214/UBND-KTTC21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 713/STC-TCDN ngày 07/02/2024
2217/UBND-THKH21/02/2024Chủ tịch UBND tỉnhV/v chủ trương đầu tư dự án Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Sầm Sơn tại phường Quảng Hùng, phường Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn và xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa.