0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
13240/UBND-THKH23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần liên doanh BC Smart tại Công văn số 19/CV-BCSM ngày 14/9/2020
13254/UBND-NN23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhHoàn chỉnh Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2021 và Phương án điều chỉnh chính sách vụ Đông năm 2020 - 2021
13270/UBND-CN23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhCho phép Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản Kim Phát được khai thác khoáng sản đi kèm là đá vôi trong quá trình khai thác mỏ quặng sắt tại xã Lương Nội, huyện Bá Thước
13272/UBND-CN23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhSử dụng nút giao đường nhánh từ khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi vào Km324+880 (PT) QL1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa
13276/UBND-THKH23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Hoàng Sơn
13286/UBND-CN23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định của Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
13287/UBND-THKH23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhChủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất chế tạo cơ khí công nghiệp tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DBJ
13294/UBND-CN23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao khẩn trương di dời đường điện, cáp quang thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp QL15, đoạn qua huyện Lang Chánh
13296/UBND-NN23/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhTrường Đại học Hồng Đức đề nghị thu hồi đát tại cơ sở 2 của Trường Đại học Hồng Đức giao cho Trường THPT chuyên Lam Sơn
13147/UBND-THKH22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu tại Công văn số 11/2020/CV-RBVTC ngày 09/9/2020
13148/UBND-THKH22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao Newhope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc
13155/UBND-THKH22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông báo số 61/TB-BKHĐT ngày 11/9/2020
13159/UBND-CN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao hoàn chỉnh phương án thiết kế cầu Lạch Sung, Lạch Trường trên tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa
13162/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhKhẩn trương tham mưu giải quyết đề nghị cho phép các công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Đông Sơn
13167/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh để giao đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất
13169/UBND-VX22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn về ủy quyền phê duyệt Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích Đình làng Bài, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn
13187/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa
13193/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị áp dụng đơn giá nhân công trồng rừng ngập mặn ven biển dự án FMCR Thanh Hóa theo đơn giá nhân công xây dựng
13194/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13195/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép các công trình, dự án được thực hiện trong năm 2020, cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Bá Thước
13199/UBND-CN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao thẩm định dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT
13203/UBND-CN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhCông ty TNHH Thái Dương 68 đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển đổi việc khai thác cát từ mỏ cát số 121 xã Cẩm Thành sang mỏ cát số 106 xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy
13204/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn huyện Hà Trung
13206/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Yên Định về thu hồi đất tại xã Yên Lâm và xã Quý Lộc
13208/UBND-CN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050
13215/UBND-VX22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công văn số 4951/BNV-TCBC ngày 21/9/2019 của Bộ Nội vụ
13217/UBND-THKH22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhChủ trương bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Quan Sơn
13218/UBND-CN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhBan hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
13219/UBND-NN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhChủ trương thực hiện “Chương trình quan trắc tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025” và “Chương trình quan trắc tổng hợp môi trường biển giai đoạn 2021-2025”
13220/UBND-CN22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhChủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Xuân Lâm, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn