0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2122/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhĐề nghị công bố hết dịch COVID-19 tại Thanh Hóa- c2122.signed.pdf
2044/UBND-THKH25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ- c2044.signed.pdf
2045/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh- c2045.signed.pdf
2046/UBND-TD25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTrả lời ông Hoàng Cao Khởi, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa- c2046.signed.pdf
2047/UBND-TD25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTrả lời ông Lê Đình Hồng, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia- c2047.signed.pdf
2049/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhChỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra tại các doanh nghiệp có lao động người nước ngoài làm việc- c2049.signed.pdf
2050/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào và không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn tỉnh- c2050.signed.pdf
2052/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quỹ đất xen kẹt tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa- c2052.signed.pdf
2053/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch để giải quyết vướng mắc việc di chuyển mồ mả, thực hiện các dự án trên địa bàn xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa- c2053.signed.pdf
2054/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030- c2054.signed.pdf
2056/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao rà soát các điểm đề nghị đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh- c2056.signed.pdf
2058/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao rà soát phương án thanh toán dự án cầu qua sông Nhà Lê, thuộc tuyến đường Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa- c2058.signed.pdf
2061/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhCông ty TNHH Minh Hội đề nghị thực hiện dự án đầu tư cải tạo Khu sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ và tăng thời gian thuê đất tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa- c2061.signed.pdf
2063/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhHợp tác xã Vận tải Hoàng Sơn xin chuyển hình thức thuê đất tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa- c2063.signed.pdf
2064/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Phúc Thịnh về đề xuất tổ chức Festival sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa năm 2020- c2064.signed.pdf
2065/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 về hoạt động chất vấn của Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực thủy sản- c2065.signed.pdf
2066/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh- c2066.signed.pdf
2069/UBND-NN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh- c2069.signed.pdf
2074/UBND-KSTTHCNC25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp- c2074.signed.pdf
2083/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội- c2083.signed.pdf
2085/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội- c2085.signed.pdf
2090/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham gia Ngày hội các Câu lạc bộ nghệ thuật trên toàn quốc tại Festival Huế lần thứ XI, năm 2020- c2090.signed.pdf
2091/UBND-VX25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2020- c2091.signed.pdf
2099/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTham mưu giao sử dụng nút giao đấu nối đường nhánh cửa hàng xăng dầu Thiệu Lý vào ĐT 515B tại Km0+650 phải tuyến- c2099.signed.pdf
2100/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao xem xét đề nghị được khai thác trở lại tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Hà Tân, huyện Hà Trung của HTX công nghiệp Thạch Bền xã Hà Tân- c2100.signed.pdf
2101/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao xem xét đề nghị được khai thác trở lại tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Hà Tân, huyện Hà Trung của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Hải- c2101.signed.pdf
2103/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương- c2103.signed.pdf
2104/UBND-CN25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao cung cấp thông tin về việc sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước- c2104.signed.pdf
2109/UBND-THKH25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu việc bổ sung vốn đối ứng trong kế hoạch năm 2020 để thực hiện công tác GPMB dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia- c2109.signed.pdf
2110/UBND-THKH25/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch- c2110.signed.pdf