0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2798/UBND-THKH06/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhPhòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới
2661/UBND-KSTTHCNC04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Công văn số 453/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp
2663/UBND-CN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của Hợp tác xã Gốm Quyết Thắng
2664/UBND-CN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh cục bộ sắp xếp gộp các lô đất ở biệt thự thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất dự trữ phát triển khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
2669/UBND-NN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021
2670/UBND-NN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khọc học và Công nghệ
2673/UBND-NN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, giải quyết đề nghị cho phép được thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn
2675/UBND-NN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công văn số 384/BKHCN-KHTC ngày 26/02/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ
2676/UBND-NN04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị thuê đất đợt 1 đối với phần diện tích đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại tổng hợp tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân
2684/UBND-KTTC04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhTham gia ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

2686/UBND-KTTC04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị tiếp tục thực hiện kế hoạch làm giàu tài nguyên du lịch tại vườn hoa thác Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước
2687/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
2689/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhTăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
2690/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân về ủy quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo KTKT, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết toán công trình: Tu bổ, tôn tạo Đình làng Quảng Thi, xã Xuân Thiên và Đình làng Hào Lương, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân
2691/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao góp ý dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp
2692/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2693/UBND-THKH04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhBổ sung nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ nguyên tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
2694/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết nghị của UBND huyện Thiệu Hóa về lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ” làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
2695/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhHỗ trợ công tác đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa
2697/UBND-KTTC04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhChuyển đổi Trạm cấp nhiên liệu nội bộ thành Cửa hàng xăng dầu tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
2698/UBND-VX04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhHoàn thiện Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
2702/UBND-THKH04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Thông tư liên tịch về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, thư viện, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, văn hóa cơ sở, mỹ thuật
2707/UBND-THKH04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại hỗn hợp và giới thiệu sản phẩm xây dựng công nghệ cao tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
2708/UBND-KTTC04/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị phối hợp tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2021
2616/UBND-KSTTHCNC03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp
2620/UBND-NN03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện dự án xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450÷K56+060
2621/UBND-NN03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao ban hành Hướng dẫn xét chọn, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
2622/UBND-VX03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhĐề xuất các nội dung cần quy định trong dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
2627/UBND-CN03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao rà soát, đăng ký nhu cầu kế hoạch giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu
2628/UBND-CN03/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Quyết định công bô thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải