0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
18332/UBND-KSTTHCNC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc bổ sung thông tin, tài liệu xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành
18334/UBND-VX07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài
18324/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh, bổ sung và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Hậu Lộc đối với dự án cơ sở y tế tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc.
18327/UBND-VX07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai Thông báo số 1365/TB-DP ngày 05/12/2022 của Cục Y tế dự phòng
18329/UBND-KTTC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.
18330/UBND-KTTC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
18334/UBND-VX07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài
18336/UBND-THKH07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhTặng Bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
18339/UBND-KTTC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung kinh phí năm 2022 nội dung hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên được hưởng chế độ theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
18341/UBND-THKH07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Savico Hà Nội tại Công văn số 38/SAVICO-ĐT ngày 28/11/2022
18348/UBND-KTTC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dự án cửa hàng xăng dầu Tam Chung, huyện Mường Lát
18351/UBND-CN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về Quy định quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.
18340/UBND-KTTC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH dệt Kim Jasan Thanh Hóa về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vấn đề hoàn thuế.
18342/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm muối giai đoạn 2021 - 2030.
18343/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao thực hiện các thủ tục thẩm định, xét, trình công nhận xã Thiệu Trung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; xã Thiệu Phú, xã Minh Tâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
18344/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao thực hiện các thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 4 năm 2022 của huyện Hà Trung.
18345/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030.
18346/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao góp ý dự thảo Tờ trình và KHHĐ quốc gia chuyển đổi Hệ thống LTTP minh bạch, trách nhiệm, bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030.
18347/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa
18349/UBND-KSTTHCNC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc giao tham mưu góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2011/NĐ-CP.
18357/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiải quyết đề nghị chấp thuận mở rộng hệ thống cấp nước sạch tại một số xã trên địa bàn huyện Hậu Lộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022.
18361/UBND-VX07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5075/SLĐTBXH-KHTC ngày 06/12/2022
18362/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương mở rộng, nâng công suất nhà máy cấp nước Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.
18364/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 7337/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
18365/UBND-NN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhCông ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hoàng Minh Vũ đề nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của hồ sơ xin thuê đất giai đoạn 2 của dự án Khu hỗn hợp thương mại tại phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.
18369/UBND-KTTC07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhXuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc
18373/UBND-CN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhĐề nghị xem xét giai đoạn phát triển khu Bến cảng tổng hợp, container chuyên dùng (phía Bắc mở rộng).
18375/UBND-THKH07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành
18378/UBND-CN07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết đề nghị của Ban quản lý dự án 2 về việc Công bố giá vật liệu đất - mỏ đất Xuân Phúc, huyện Như Thanh dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45- Nghi Sơn
18380/UBND-VX07/12/2022Chủ tịch UBND tỉnhHoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030.