0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
25/BC-UBND19/03/2021Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
6/BC-UBND20/01/2021Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2020
217/BC-UBND31/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhCông tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
209/BC-UBND21/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, năm 2020
173/BC-UBND23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy,giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”
172/BC-BCĐ23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020
151/BC-UBND22/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Thanh Hóa
103/BC-UBND02/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
20/BC-BCĐ21/02/2020Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
215/BC-UBND23/12/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
213/BC-UBND18/12/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
170/BC-UBND03/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia và biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
167/BC-UBND01/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhTình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
164/BC-BCĐ25/09/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019
144/BC-UBND21/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
143/BC-UBND16/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới
132/BC-UBND01/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
131/BC-UBND29/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
127/BC-UBND24/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
109/BC-UBND01/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
99/BC-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
93/BC-UBND10/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
90/BC-UBND06/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
89/BC-UBND04/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
86/BC-BCĐ29/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
83/BC-UBND28/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
74/BC-UBND13/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo rà soát, đánh giá thực hiện văn bản quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
73/BC-UBND10/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018
66/BC-UBND03/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi; trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Tư pháp, tỉnh Thanh Hóa
64/BC-UBND26/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018