0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
170/BC-UBND03/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia và biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc170.signed.pdf
167/BC-UBND01/10/2019Chủ tịch UBND tỉnhTình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019- bc167.signed.pdf
164/BC-BCĐ25/09/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019- bc164.signed.pdf
144/BC-UBND21/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa- bc144.signed.pdf
143/BC-UBND16/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới- bc143.signed.pdf
132/BC-UBND01/08/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc132.signed.pdf
131/BC-UBND29/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc131.signed.pdf
127/BC-UBND24/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc127.signed.pdf
109/BC-UBND01/07/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019- bc109_signed.pdf
99/BC-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện- bc99_signed.pdf
93/BC-UBND10/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá- bc93_signed.pdf
90/BC-UBND06/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc90_signed.pdf
89/BC-UBND04/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019- bc89_signed.pdf
86/BC-BCĐ29/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019- bc86_signed.pdf
83/BC-UBND28/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc83_signed.pdf
74/BC-UBND13/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo rà soát, đánh giá thực hiện văn bản quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng- bc74_signed.pdf
73/BC-UBND10/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018- bc73_signed.pdf
66/BC-UBND03/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi; trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Tư pháp, tỉnh Thanh Hóa- bc66_signed.pdf
64/BC-UBND26/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018- bc64_signed.pdf
62/BC-UBND26/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa- bc62_signed.pdf
58/BC-UBND24/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa- bc58_signed.pdf
59/BC-UBND24/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa- bc59_signed.pdf
52/BC-BCĐ02/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc52_signed.pdf
49/BC-UBND01/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019- bc49_signed.pdf
48/BC-UBND29/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019- bc48_signed.pdf
46/BC-UBND28/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết Chương trình nước sạch và vệ sinh sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thanh Hóa- bc46_signed.pdf
45/BC-UBND27/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc45_signed.pdf
43/BC-UBND25/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 tỉnh Thanh Hóa- bc43_signed.pdf
33/BC-UBND15/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018- bc33_signed.pdf
28/BC-BĐP06/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh Bắc miền Trung năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019- bc28_signed.pdf