0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
74/BC-UBND13/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo rà soát, đánh giá thực hiện văn bản quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng- bc74_signed.pdf
73/BC-UBND10/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2018- bc73_signed.pdf
66/BC-UBND03/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi; trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Sở Tư pháp, tỉnh Thanh Hóa- bc66_signed.pdf
64/BC-UBND26/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018- bc64_signed.pdf
62/BC-UBND26/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa- bc62_signed.pdf
58/BC-UBND24/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa- bc58_signed.pdf
59/BC-UBND24/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa- bc59_signed.pdf
52/BC-BCĐ02/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc52_signed.pdf
49/BC-UBND01/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019- bc49_signed.pdf
48/BC-UBND29/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019- bc48_signed.pdf
46/BC-UBND28/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết Chương trình nước sạch và vệ sinh sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thanh Hóa- bc46_signed.pdf
45/BC-UBND27/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc45_signed.pdf
43/BC-UBND25/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 tỉnh Thanh Hóa- bc43_signed.pdf
33/BC-UBND15/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018- bc33_signed.pdf
28/BC-BĐP06/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh Bắc miền Trung năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019- bc28_signed.pdf