0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1578/QĐ-UBND15/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)
1555/QĐ-UBND13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Cụm công nghiệp Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng thực hiện tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
1558/QĐ-UBND13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân (NT-02), tại phường Xuân Lâm và phường Nguyên Bình, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
1559/QĐ-UBND13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Nghị quyết số 337/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
6325/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện việc công bố huyện đạt chuẩn NTM/thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.
6326/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện 2 dự án trang trại chăn nuôi tại xã Xuân Hòa và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân
6328/UBND-CN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận đấu nối đường nhánh các khu dân cư vào Đường tỉnh trên địa bàn huyện Hà Trung
6329/UBND-VX13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhHướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch Covid-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
6332/UBND-THKH13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao rà soát, đánh giá sự phù hợp của việc đề xuất điều chỉnh chủ đầu tư dự án Kho xưởng kinh doanh và cho thuê tại phương Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn
6336/UBND-CN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao hướng dẫn Công ty CP xi măng Bỉm Sơn xác định hệ số quy đổi từ mét khối sang tấn đá vôi sau nổ mìn.
6338/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6340/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, hướng dẫn và giải quyết đề nghị tự nguyện trả đất được thuê tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc
6342/UBND-THKH13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGóp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6343/UBND-VX13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhNâng cấp, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, Bá Thước - Thanh Hóa
6345/UBND-VX13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật
6347/UBND-THKH13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

6348/UBND-THKH13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết đề nghị của Hợp tác xã vận tải Quang Trung quản lý bến xe Triệu Sơn tại Công văn số 605/2021/CV-HTX ngày 06/5/2021
6350/UBND-KTTC13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhHỗ trợ khác cho một số hộ có công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp, xây dựng đường gom Cụm công nghiệp Hà Bình, huyện Hà Trung
6351/UBND-CN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhQuy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
6351/UBND-CN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhQuy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
6352/UBND-KTTC13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhHỗ trợ khác cho các hộ có công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp và bồi thường cây cối hoa màu cho một số hộ GPMB thực hiện dự án Điểm xen cư Đồng Chìa, khu phố Thống Nhất, thị trấn Rừng Thông và dự án xây dựng nhà tập đa năng trường Đông Sơn I
6353/UBND-KTTC13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhHỗ trợ khác cho hộ gia đình, cá nhân có công trình trên đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ MBQH 100 phường Đông Cương đến xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa
6354/UBND-KTTC13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao báo cáo, đánh giá hoạt động bảo lãnh tín dụng và đề xuất kiến nghị đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
6355/UBND-KSTTHCNC13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Việc làm.
6357/UBND-KTTC13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Hà Trung về xin chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất
6362/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhUBND huyện Hà Trung đề nghị cho phép thực hiện công trình: Đường kết nối phục vụ dân sinh đối với 9 hộ dân thôn Tiên Sơn, xã Hà Lĩnh và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung
6364/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhCông ty TNHH Quang Trung xin mượn khu đất tại phường Nghi Sơn để tập kết máy móc, cấu kiện xây dựng gia công sẵn, lán trại trong quá trình thi công xây dựng dự án Cảng tổng hợp Quang Trung.
6365/UBND-NN13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
6370/UBND-VX13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhĐẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR
6371/UBND-THKH13/05/2021Chủ tịch UBND tỉnhGia hạn thời gian báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2030.