0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2710/QĐ-UBND10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt dự toán kinh phí cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022
11696/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu chấp thuận phương án thi công dự án đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân
11697/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao góp ý dự thảo Thông tư ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ trẻ em
11698/UBND-CNTT10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu đề nghị của Viễn thông Thanh Hóa về phương án duy trì Tổng đài 1022
11699/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
11700/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11701/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11702/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhThu hồi đất của UBND phường Hải Bình để thực hiện dự án Xưởng sửa chữa tàu thuyền Minh Quân tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.
11703/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11705/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 3019/SYT-TCCB ngày 01/8/2022
11715/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận vị trí đấu nối dự án: Đường Quảng Thọ (đoạn từ QL.47 đến Đại Lộ Nam sông Mã), thành phố Sầm Sơn vào Đại lộ Nam Sông Mã
11716/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhTổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị - CTCP đề nghị tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đồng Văn.
11724/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ
11728/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết đề nghị hướng dẫn các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân
11732/UBND-KSTTHCNC10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc giao đấu mối, giải quyết đề nghị khôi phục cơ sở dữ liệu hộ tịch của UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn.
11733/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhHướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong năm 2022
11735/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1166/CV-ĐVTDT ngày 08/8/2022.
11736/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Công văn số 3738/BGDĐT-TTr ngày 08/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11738/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhKhông thống nhất đề nghị điều chỉnh phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông thành phố Thanh Hóa.
11739/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
11745/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ
11746/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị khen thưởng của UBND huyện Hậu Lộc
11747/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3047/TTr-SYT ngày 02/8/2022
11751/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023
11752/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài
11753/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên năm 2022.
6/CĐ-UBND10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhCông điện về việc chủ động ứng phó với bão số 02 năm 2022
2686/QĐ-UBND09/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhQuyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
2692/QĐ-UBND09/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017, Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019, Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
2697/QĐ-UBND09/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhMiễn nhiệm ngạch thanh tra viên đối với bà Lê Thị Gấm, nguyên Chánh Thanh tra UBND huyện Hà Trung