0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
99/BC-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện- bc99_signed.pdf
2415/QĐ-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhThông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện- d2415_signed.pdf
2423/QĐ-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tân Khang tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình- d2423_signed.pdf
2425/QĐ-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh- d2425_signed.pdf
2426/QĐ-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Trang trại trồng cây tổng hợp tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn- d2426_signed.pdf
2427/QĐ-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Khu nhân giống cây trồng kết hợp nuôi thủy sản tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn- d2427_signed.pdf
2429/QĐ-UBND19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa nhà ở cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- d2429_signed.pdf
7567/UBND-CN19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu, giải quyết vướng mắc trong việc đấu giá đất tại khu dân cư thôn Nhân Hưng và Hồng Kỳ, xã Hải Ninh và dự án Khu dân cư thôn Văn Sơn, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia- c7567_signed.pdf
7568/UBND-CN19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhNguồn vốn lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa- c7568_signed.pdf
7573/UBND-NN19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Công văn số 4125/BCT-KHCN ngày 11/6/2019 của Bộ Công Thương- c7573_signed.pdf
7574/UBND-NN19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Công văn số 1710/BKHCN-TĐC ngày 13/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ- c7574_signed.pdf
7576/UBND-NN19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham dự lớp đào tạo về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019- c7576_signed.pdf
7578/UBND-THKH19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao rà soát phương án đấu nối giao thông của dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Hoàng Dương và dự án Khu kinh doanh dịch vụ thương mại Khánh Đình tại thị trấn Rừng Thông- c7578_signed.pdf
7579/UBND-THKH19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu xây dựng lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh- c7579_signed.pdf
7593/UBND-VX19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 14/6/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- c7593_signed.pdf
7601/UBND-KSTTHCNC19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công văn số 1054-CV/BNCTU ngày 12/6/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy- c7601_signed.pdf
7600/UBND-KSTTHCNC19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công văn số 1053-CV/BNCTU ngày 12/6/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy- c7600_signed.pdf
7602/UBND-KSTTHCNC19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công văn số 1050-CV/BNCTU ngày 06/6/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy- c7602_signed.pdf
7606/UBND-KSTTHCNC19/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ- c7606_signed.pdf
2369/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung Dự án đầu tư mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Cá, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Tiến Độ- d2369_signed.pdf
2374/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt đề cương nhiệm vụ "Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"- d2374_signed.pdf
2389/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Giầy Roll Sport Việt Nam, khai thác nguồn nước dưới đất sử dụng cho sản xuất của Nhà máy sản xuất Giầy dép xuất khẩu- d2389_signed.pdf
2390/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhChủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân- d2390_signed.pdf
2394/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý cấp bách đê tả sông Chu đoạn K6-K15+800, huyện Thọ xuân- d2394_signed.pdf
2395/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Lèn đoạn K16+742-K24+780, huyện Hậu Lộc- d2395_signed.pdf
2396/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý cấp bách tuyến đê tả sông Hoạt, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung- d2396_signed.pdf
2397/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý cấp bách đê tả sông Chu đoạn K25-K34+100, huyện Thiệu Hóa- d2397_signed.pdf
2398/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Chu đoạn K39+400-K42+277, huyện Thiệu Hóa- d2398_signed.pdf
2399/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Lèn đoạn K7-K8+800, huyện Hậu Lộc- d2399_signed.pdf
2400/QĐ-UBND18/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý cấp bách cống Bàng tại K13+201, đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung- d2400_signed.pdf