3642
Show details for 20192019
11373
Show details for 20182018
15180
Show details for 20172017
14158
Show details for 20162016
12694
Show details for 20152015
12072
Hide details for 20142014
1258
Show details for 12/201412/2014
1115
Show details for 11/201411/2014
1241
Show details for 10/201410/2014
1002
Hide details for 9/20149/2014
3147/QĐ-UBND25/09/2014Attachment IconPhê duyệt kết quả đàm phán thương thảo điều chỉnh hợp đồng thực hiện đầu tư dự án có xây dựng đất Khu biệt thự cao cấp xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn
3213/QĐ-UBND30/09/2014Attachment IconPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm biến áp và đường dây 0,4 KV xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Nghị quyết 30a)
9146/UBND-CN30/09/2014Attachment IconYêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án BT, đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn
8/CĐ-UBND30/09/2014Attachment IconCông điện khẩn trương thu hoạch lúa mùa, tổ chức sản xuất vụ đông 2014 - 2015
346/GP-UBND30/09/2014Attachment IconCấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Duyệt Cường từ hoạt động của Nhà máy Sản xuất giấy vàng mã xuất khẩu tại xã Xuân Phú, huyện Quang Hóa