3642
Show details for 20192019
11373
Show details for 20182018
15180
Show details for 20172017
14158
Show details for 20162016
12694
Show details for 20152015
12072
Hide details for 20142014
1258
Hide details for 12/201412/2014
4582/QĐ-UBND19/12/2014Attachment IconCông bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
4837/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconPhê duyệt giao kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện xử lý khẩn cấp một số hạng mục công trình trên đê sông Cùng thuộc địa bàn huyện Hoằng Hóa
4812/QĐ-UBND30/12/2014Attachment IconPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thú y Thanh Hóa
4772/QĐ-UBND29/12/2014Attachment IconPhê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến tả sông Hoàng, xã Quảng Vọng huyện Quảng Xương
4545/QĐ-UBND18/12/2014Attachment IconQuy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
195/TB-UBND29/12/2014Thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án giao thông.
4801/QĐ-UBND30/12/2014Attachment IconPhê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể bố trí bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
4833/QĐ-UBND31/12/2014Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030